Bà Clinton, ông Trump dẫn đầu trong bầu cử sơ bộ ở New York

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

70 queries in 0.407 seconds.