Bà Clinton không vận động ở California sau khi có chẩn đoán viêm phổi

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE