Bà Clinton không vận động ở California sau khi có chẩn đoán viêm phổi

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

19 queries in 1.517 seconds.