Bà Clinton gây quỹ được 90 triệu USD (VOA60)

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE