Bà Clinton cân nhắc một phụ nữ làm ứng viên phó TT (VOA60)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.