Áp dụng chiêu này vào chơi cùng thằng bạn luôn và ngay thôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.