Ảnh: Xe tăng Trung Quốc tập đánh bờ biển ở Thái Lan

Trong cuộc tập trận với Thái Lan Blue Strike 2016, Trung Quốc đã triển khai các xe tăng ZTD-05 lợi hại nhất thủy quân lục chiến nước này.

Ảnh: Xe tăng Trung Quốc tập đánh bờ biển ở Thái Lan

Shares

Shares

25 queries in 1.913 seconds.