Ảnh: Xe bọc thép Trung Quốc lũ lượt rút khỏi Nga

Sau cuộc thi International Army Games 2016, các phương tiện quân sự gồm xe bọc thép ZBD-05, xe tăng Type 96B, xe hỗ trợ của Trung Quốc bắt đầu rời khỏi Nga.

Ảnh: Xe bọc thép Trung Quốc lũ lượt rút khỏi Nga

Shares

Shares

21 queries in 1.794 seconds.