Ảnh vũ khí Liên Xô khiến phát xít khiếp sợ nhất

Một trong những loại vũ khí Liên Xô khiến phát xít Đức khiếp sợ nhất là pháo phản lực phóng loạt Katyusha.

Ảnh vũ khí Liên Xô khiến phát xít khiếp sợ nhất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

42 queries in 2.653 seconds.