Ảnh vũ khí Liên Xô khiến phát xít khiếp sợ nhất

Một trong những loại vũ khí Liên Xô khiến phát xít Đức khiếp sợ nhất là pháo phản lực phóng loạt Katyusha.

Ảnh vũ khí Liên Xô khiến phát xít khiếp sợ nhất

Shares

Shares

23 queries in 1.835 seconds.