Ảnh: Tàu sân bay Type 001A Trung Quốc đã hoàn thiện

Với việc lắp tháp chỉ huy vào thân tàu, tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc đã cơ bản hoàn thiện phần khung thân chính.

Ảnh: Tàu sân bay Type 001A Trung Quốc đã hoàn thiện

Shares

Shares

55 queries in 3.759 seconds.