Ảnh: Tàu đổ bộ đóng chậm “khủng khiếp” của Nga ra biển

Sau 12 năm kể từ ngày khởi đóng, siêu tàu đổ bộ Project 11711 Ivan Gren dành cho Hải quân Nga cũng đã bắt đầu chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên.

Ảnh: Tàu đổ bộ đóng chậm “khủng khiếp” của Nga ra biển

Shares

Shares

43 queries in 3.198 seconds.