Ảnh: Tàu chiến Mỹ hoạt động nhộn nhịp trên Biển Đông

Các tàu chiến Mỹ gồm tàu sân bay, tàu khu trục vẫn thường xuyên hiện diện trên Biển Đông và thực hiện các hoạt động tuần tra, huấn luyện.

Ảnh: Tàu chiến Mỹ hoạt động nhộn nhịp trên Biển Đông

Shares

Shares

47 queries in 3.480 seconds.