Ảnh: Sư đoàn thiết giáp Iraq rầm rập tiến đánh IS

Sư đoàn thiết giáp Quân đội Iraq đang hành quân ồ ạt tiến về Mosul chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Fallujah khỏi phiến quân IS.

Ảnh: Sư đoàn thiết giáp Iraq rầm rập tiến đánh IS

Shares

Shares

27 queries in 1.914 seconds.