Ảnh siêu hạm DDG-1000 Mỹ oai phong trên đại dương

Siêu khu trục hạm DDG-1000 USS Zumwalt đã bắt đầu thực hiện giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi bàn giao cho Hải quân Mỹ.

Ảnh siêu hạm DDG-1000 Mỹ oai phong trên đại dương

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.