Anh rất ít khi “Bốc Đầu” || Nhưng khi đã “Bốc” thì phải lên truyền hình

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.