Ảnh: Quân đội Nga đại thắng Trung Quốc tại Army Game 2016

Sau các phần thi xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, Quân đội Nga tiếp tục giành thắng lợi áp đảo trước Trung Quốc tại phần thi xe công binh tại Army Games 2016.

Ảnh: Quân đội Nga đại thắng Trung Quốc tại Army Game 2016

Shares

Shares

27 queries in 2.567 seconds.