Ảnh: Mỹ tập trận ầm ầm sát Nga ngay ngày 9/5

Tần suất và quy mô các cuộc tập trận của Mỹ sát biên giới Nga ngày càng nhiều hơn trước kể cả vào các thời điểm nhạy cảm.

Ảnh: Mỹ tập trận ầm ầm sát Nga ngay ngày 9/5

Shares

Shares

49 queries in 3.498 seconds.