Ảnh mới nhất về TQ bồi lấp phi pháp ở Biển Đông

Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc CSIS công bố loạt ảnh mới nhất về Trung Quốc bồi lấp phi pháp ở Biển Đông.

Ảnh mới nhất về TQ bồi lấp phi pháp ở Biển Đông

Shares

Shares

22 queries in 2.320 seconds.