Ảnh màu quý giá về anh hùng Liên Xô trong CTTG 2

Không chỉ trai tráng ngay cả những nữ nhi chân yếu tay mềm cũng là những anh hùng Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Ảnh màu quý giá về anh hùng Liên Xô trong CTTG 2

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.533 seconds.