Ảnh màu quý giá về anh hùng Liên Xô trong CTTG 2

Không chỉ trai tráng ngay cả những nữ nhi chân yếu tay mềm cũng là những anh hùng Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Ảnh màu quý giá về anh hùng Liên Xô trong CTTG 2

Shares

Shares

63 queries in 5.338 seconds.