Ảnh màu quý giá cuộc Chiến tranh Thế giới 1 tàn khốc

Tờ Vintage News vừa cho đăng tải những bức ảnh ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ trong Chiến tranh Thế giới thứ I dưới một góc độ hoàn toàn khác.

Ảnh màu quý giá cuộc Chiến tranh Thế giới 1 tàn khốc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.