Ảnh màu cực hiếm dàn siêu hạm đầu thế kỷ 20 (1)

Siêu tàu chiến thời kỳ đầu thế kỷ 20 có đặc trưng là trang bị hệ thống pháo ngoại cỡ, đó là những thành tựu đỉnh nhất thế giới khi đó.

Ảnh màu cực hiếm dàn siêu hạm đầu thế kỷ 20 (1)

Shares

Shares

46 queries in 2.697 seconds.