Anh là anh chỉ chú tâm vào nghe nhạc thôi, mọi việc xung quanh anh không quan tâm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.893 seconds.