Ảnh: Iraq vội vã tung T-72M1 ra mặt trận chống IS

0
16

comments

SHARE