Ảnh hiếm người Trung Quốc được Mỹ đào tạo làm phi công

Trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, hàng nghìn binh sĩ Trung Hoa Dân quốc (1912-1949) đã được đưa sang Mỹ đào tạo phi công chiến đấu cơ.

Ảnh hiếm người Trung Quốc được Mỹ đào tạo làm phi công

Shares

Shares

20 queries in 1.205 seconds.