Ảnh Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm Type 214 thứ 8

Hàn Quốc vừa hạ thủy tàu ngầm Type 214 thứ 8 sau một thời gian chế tạo, như vậy sức mạnh hải quân nước này tiếp tục được tăng hơn nữa.

Ảnh Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm Type 214 thứ 8

Shares

Shares

47 queries in 3.400 seconds.