Ảnh: Hạm đội tàu chiến mạnh khủng khiếp của Nhật Bản

Lực lượng tàu chiến Nhật Bản gồm 4 tàu sân bay trực thăng, 29 tàu khu trục, 14 tàu hộ vệ tên lửa, 19 tàu ngầm....

Ảnh: Hạm đội tàu chiến mạnh khủng khiếp của Nhật Bản

Shares

Shares

46 queries in 2.709 seconds.