Ảnh gây choáng tại thao trường lớn nhất nước Anh

Khoảng 1.200 chiếc xe tăng – thiết giáp Quân đội Anh đang tập kết tại thao trường lớn nhất nước Anh Salisbury Plain.

Ảnh gây choáng tại thao trường lớn nhất nước Anh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.