Ảnh: Cuộc chiến tàn khốc giữa Liên Xô với phát xít Đức

Các lực lượng vũ trang Liên Xô gồm Hồng quân và dân quân đã chiến đấu một mất một còn với quân đội Đức Quốc xã trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Ảnh: Cuộc chiến tàn khốc giữa Liên Xô với phát xít Đức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.