Ảnh: Cử tri Mỹ xếp hàng dài đi bỏ phiếu ngày bầu cử

Cử tri ở nhiều bang khắp nước Mỹ đã xếp hàng từ rất sớm để chờ bỏ phiếu trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ảnh: Cử tri Mỹ xếp hàng dài đi bỏ phiếu ngày bầu cử

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.346 seconds.