Anh chỉ tập trung lái xe, không hề biết phía sau khúc cua anh vừa qua có gì đó không ổn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.