Anh ấy xuất hiện rất bê bết để làm quen cô gái! Và sau đó cô ấy hối hận khi biết anh ấy rất nổi tiếng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.