Anh ấy vẫn không hay biết chuyện gì cho đến khi phát hiện ra chiếc áo đó

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.