Ân Xá Quốc tế: 2014 là năm ‘thảm họa’ cho hàng triệu người

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.