Ấn tượng tiêm kích tàng hình X-2 Nhật Bản tung cánh

Tiêm kích tàng hình X-2 cất cánh thành công lần đầu tiên đã đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử hàng không hiện đại của Nhật Bản.

Ấn tượng tiêm kích tàng hình X-2 Nhật Bản tung cánh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.