Ăn trộm vào nhầm nhà có súng và cái kết đắng lòng =.=”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.