Ăn ổi thôi mà Thánh cũng lên như đúng rồi ấy =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.