Ấn Độ thẩm vấn năm người về vụ cháy đền ở Kerala (VOA60)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.