Ấn Độ tăng ngân sách quốc phòng khiêm tốn trước thách thức từ TQ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.