Ăn cướp còn đâm người bị dân bắt đánh be bét máu…đáng đời

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.