Ai thân Tàu, ai thân Mỹ trong hàng ngũ lãnh đạo VN?

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.