A-10 và F-35 buộc phải đọ sức để xem ai đi, ai ở

Máy bay cường kích A-10 gần đây đã được ra thử nghiệm so sánh với tiêm kích F-35 tối tân nhằm phục vụ cho quyết định giữ hay loại A-10.

A-10 và F-35 buộc phải đọ sức để xem ai đi, ai ở

Shares

Shares

49 queries in 4.436 seconds.