90 triệu người Việt Nam dùng ‘smart phone’ vào năm 2021

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.379 seconds.