7 điều phi công chiến đấu luôn phải nhớ khi xuất kích

7 điều này là 7 câu hỏi phải thường trực trong đầu phi công chiến đấu cơ nếu muốn tồn tại trên bầu trời.

7 điều phi công chiến đấu luôn phải nhớ khi xuất kích

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.