40 năm thống nhất, nhưng dân tộc vẫn chia rẽ

40 năm thống nhất, nhưng dân tộc vẫn chia rẽ

Đối với nhà văn Trang Hạ, chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất nhưng « vết thương trong lòng dân tộc vẫn chưa lành ». Sinh đúng vào năm 1975 tại Hà Nội khi chấm dứt chiến tranh, Trang Hạ có kinh nghiệm 16 năm làm báo và đang hoạt động trong ngành truyền thông. Chị cũng là tác giả của hơn một chục cuốn sách đã được ấn bản và đã nhận được một số giải thưởng văn học của Hội Nhà Văn Việt Nam.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.774 seconds.