40% Cơ sở Y Tế xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn | THỜI SỰ | RFA Vietnamese News

Theo RFA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.614 seconds.