4 thằng to đầu mà để 1 thằng nó troll cho sợ hết hồn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.952 seconds.