4 tên cẩu tặc rình bắt 1 con chó nhưng rất may cho em chó là thoát được @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.