30 chưa phải là tết, chỉ tại anh ăn mừng sớm quá thôi!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.897 seconds.