3 thằng to đầu mà để 1 thằng nó dắt mũi không biết gì

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.823 seconds.