2/3 dân Mỹ không thể trả chi phí bất ngờ nếu lên tới $1,000

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.698 seconds.