20 nước dễ bị tổn hại vì biến đổi khí hậu lập liên minh hành động

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.